Tag: เกมจำลองการใช้ชีวิต

Sunshine Days

Sunshine Days เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนวจำลองการใช้ชีวิต

Sunshine Days เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนวจำลองการใช้ชีวิต ผู้เล่นจะได้รับบ้านฟรี ตัวละครในเกมจะต้องทำการช่วยเหลือชาวบ้านในเมือง เพื่อที่จะปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆ อย่างเช่น การซ่อมบ้าน เป็นต้น และเกมนี้จะมีหลายโซนพื้นที่ อย่างเช่น ในป่า ตัวละครจะต้องทำการสำรวจหาสิ่งของ การตกปลา การสร้างฟาร์ม ปลูกผัก ตัวละครในเกมจะต้องได้เมล็ดจากการซื้อ หรือจากการทำภารกิจต่างๆ เกมนี้จะไม่มีเกี่ยวกับพลังงานของตัวละคร…